บาสเกตบอล พื้นฐาน

บาสเกตบอล พื้นฐาน

บาสเกตบอล ( Basketball ) บาสเกตบอล พื้นฐาน เป็นกีฬาประจำชาติอเมริกัน ถูกคิดขึ้น เพื่อต้องการช่วยเหลือบรรดาสมาชิก Y.M.C.A.ได้เล่นกีฬาในฤดูหนาว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆไป ถูกหิมะปกคลุมอันเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง เช่น อเมริกันฟุตบอล เบสบอล คณะกรรมการสมาคม Y.M.C.A. ได้พยายามหาหนทางแก้ไขให้บรรดาสมาชิกทั้งหลายได้เล่นกีฬาในช่วงฤดูหนาวโดยไม่บังเกิดความเบื่อหน่าย

บาสเกตบอล พื้นฐาน ประวัติบาสเก็ตบอล

บาสเกตบอล พื้นฐาน ในปี ค.ศ.1891 Dr.James A.Naismith ครูสอนพลศึกษาของ The International Y.M.C.A. Training School อยู่ที่เมือง Springfield รัฐ Massachusetts ได้รับมอบหมายจาก Dr.Gulick ให้เป็นผู้คิดค้นการเล่นกีฬาในร่มที่เหมาะสมที่จะใช้เล่นในช่วงฤดูหนาว Dr.James ได้พยายามคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลเข้าด้วยกันและให้มีการเล่นที่เป็นทีมในครั้งแรก Dr.James ได้ใช้ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็นอุปกรณ์สำหรับให้นักกีฬาเล่น เขาได้นำตะกร้าลูกพีชไปแขวนไว้ที่ฝาผนังของห้องพลศึกษา แล้วให้ผู้เล่นพยายามโยนลูกบอลลงในตะกร้านั้นให้ได้ โดยใช้เนื้อที่สนามสำหรับเล่นให้มีขนาดเล็กลงแบ่งผู้เล่นออกเป็นข้างละ 7 คน กฎ บาสเกตบอล ผลการทดลองครั้งแรกผู้เล่นได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น แต่ขาดความเป็นระเบียบ มีการชนกัน ผลักกัน เตะกัน อันเป็นการเล่นที่รุนแรงในการทดลองนั้น ต่อมา Dr.James ได้ตัดการเล่นที่รุนแรงออกไป และได้ทำการวางกติกาห้ามผู้เล่นเข้าปะทะถูกเนื้อต้องตัวกัน นับได้ว่าเป็นหลักเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอล Dr.James จึงได้วางกติกาการเล่นบาสเกตบอลไว้เป็นหลักใหญ่ๆ 4 ข้อ ด้วยกัน คือ

 1. ผู้เล่นที่ครอบครองลูกบอลอยู่นั้นจะต้องหยุดอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนที่ไปไหน
 2. ประตูจะต้องอยู่เหนือศีรษะของผู้เล่น และอยู่ขนานกับพื้น
 3. ผู้เล่นสามารถครอบครองบอลไว้นานเท่าใดก็ได้ โดยคู่ต่อสู้ไม่อาจเข้าไปถูกต้องตัวผู้เล่นที่ครอบครองบอลได้
 4. ห้ามการเล่นที่รุนแรงต่างๆโดยเด็ดขาด ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่กระทบกระแทกกัน

เมื่อกฎการเล่นถูกกำหนดขึ้น พวกเขาจะถูกพิจารณาคดี พยายามปรับปรุงกฎระเบียบ เขาพยายามลดจำนวนผู้เล่นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ในที่สุดแต่ละฝ่ายก็ได้รับมอบหมายผู้เล่นห้าคน นี่เป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขนาดของสนาม หมอเจมส์ลองเล่นหลายครั้ง พัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาได้เขียนกฎการเล่น 13 ข้อไว้ด้วยกัน และจนถึงทุกวันนี้บทละครดั้งเดิมซึ่งยังคงปรากฏอยู่ในคณะกรรมการเกียรติยศของโรงเรียนพลศึกษาสปริงฟิลด์

กติกา 13 ข้อ ของ Dr.James

กติกาบาสเกตบอล-13-ข้อ
 1. ผู้เล่นห้ามถือลูกบอลแล้ววิ่ง
 2. ผู้เล่นจะส่งบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้
 3. ผู้เล่นจะเลี้ยงบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้
 4. ผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองเข้าครอบครองบอล ห้ามใช้ร่างกายช่วยในการครอบครองบอล
 5. ในการเล่นจะใช้ไหล่กระแทก หรือใช้มือดึง ผลัก ตี หรือทำการใดๆให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลง ไม่ได้ ถ้าผู้เล่นฝ่าฝืนถือเป็นการฟาวล์ 1 ครั้ง ถ้า ฟาวล์ 2 ครั้ง หมดสิทธิ์เล่น จนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำประตูกันได้จึงจะกลับมาเล่นได้อีก ถ้าเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน จะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
 6. ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำฟาวล์ติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประตู
 7. ห้ามใช้ขาหรือเท้าแตะลูก ถือเป็นการฟาวล์ 1 ครั้ง
 8. ประตูที่ทำได้หรือนับว่าได้ประตูนั้น ต้องเป็นการโยนบอลให้ลงตะกร้า ฝ่ายป้องกันจะไปยุ่งเกี่ยวกับประตูไม่ได้เด็ดขาด

 9. เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำลูกบอลออกนอกสนาม ให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งลูกเข้ามาจากขอบสนามภายใน 5 วินาที ถ้าเกิน 5 วินาที ให้เปลี่ยนส่ง และถ้าผู้เล่นฝ่ายใดพยายามถ่วงเวลาอยู่เสมอให้ปรับเป็นฟาวล์

 10. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าผู้เล่นคนใดฟาวล์ และลงโทษให้ผู้เล่นหมดสิทธิ์
 11. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าลูกใดออกนอกสนาม และฝ่ายใดเป็นฝ่ายส่งลูกเข้าเล่น และจะทำ หน้าที่เป็นผู้รักษาเวลาบันทึกจำนวนประตูที่ทำได้ และทำหน้าที่ทั่วไปตามวิสัยของผู้ตัดสิน
 12. การเล่นแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ 20 นาที
 13. ฝ่ายที่ทำประตูได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาออกไป และถ้าฝ่ายใด ทำประตูได้ก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

บาสเกตบอล กติกา แม้ว่ากติกาการเล่นจะกำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เล่นเพื่อความสนุกสนานในแง่นันทนาการ แต่กีฬานี้ก็ได้รับความนิยมจากเยาวชนอย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากเห็นว่าเป็นกีฬาสำหรับผู้อ่อนแอ และพยายามที่จะพิสูจน์ความเห็นนี้ด้วยการหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เล่นบาสเกตบอลก็ตาม อย่างไรก็ดี ความรู้สึกเช่นนี้ค่อยๆเริ่มจางหายไปเมื่อความรวดเร็วและความแม่นยำในการเล่นบาสเกตบอล ได้สร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจของผู้คนเพิ่มมากขึ้น และได้แพร่กระจายไปทางตะวันออกของอเมริกาอย่างรวดเร็วและเมื่อโรงเรียนต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาชนิดนี้ จึงพากันนิยมเล่นไปทั่วประเทศ

ก่อนปี 1915 บาสเก็ตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มันถูกจำกัดให้เล่นออกกำลังกายในโรงยิม ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบในการจัดการเล่นอย่างเป็นทางการ นอกจากทีมบาสมืออาชีพที่ขึ้นมาแค่ 2-3 ทีมก็ยอมแพ้แล้ว ดังนั้นการเล่นบาสเก็ตบอลในแต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกันโดยมีกติกาแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง เป็นผลให้มันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาของบาสเก็ตบอล

ในปี 1915 Y.M.C.A., National Intercollegiate Athletic Association, และ Amateur Track and Field Federation ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้กฎของบาสเก็ตบอลสอดคล้องกัน บาสเก็ตบอลเริ่มเล่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2435 เมื่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลยอมรับบาสเก็ตบอลเป็นกีฬาประจำชาติของสหรัฐอเมริกา แพร่กระจายไปยังจีนและอินเดียประมาณปี พ.ศ. 2437 ฝรั่งเศสประมาณปี พ.ศ. 2438 และญี่ปุ่นประมาณปี พ.ศ. 2443 บาสเก็ตบอลมีการเล่นในทุกประเทศในโลก ประมาณ 20 ล้านคนเล่นบาสเก็ตบอลก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 และก่อนปี 1941 และมีการแปลกฎการเล่นเป็นกว่า 30 ภาษา

ประวัติบาสเกตบอลในประเทศไทย

ประวัติบาสไทย

กีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในสมัยใด ปีใดนั้น มิได้มีหลักฐานที่จะปรากฏยืนยันแน่ชัดได้ ทราบแต่เพียงว่า ในปี พ.ศ.2477 นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ อาจารย์สอนภาษาจีนที่โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข ได้ช่วยเหลือกรมพลศึกษาจัดแปลกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 กระทรวงธรรมการ ได้จัดการอบรมครูจังหวัดต่างๆจำนวน 100 คน ภายในระยะเวลา 1 เดือน และได้รับความช่วยเหลือจาก พ.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล ผู้ซึ่งมีความรู้และเชี่ยวชาญทางการเล่นกีฬาบาสเกตบอลคนหนึ่ง ทั้งได้>เคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อครั้งท่านกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีเล่นบาสเกตบอลแก่บรรดาครูที่เข้ารับการอบรม ต่อมาก็เป็นผลทำให้กีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายไปทั่วประเทศไทย

พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบที่เหมาะสม โดยได้จดทะเบียนกับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในปีเดียวกัน และในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมบาสเกตบอลนานาชาติ

แนะนำอุปกรณ์บาสเกตบอล

สนาม – ขนาด

สนามบาสเก็ตบอลควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สนามโอลิมปิกและสนามชิงแชมป์โลกต้องยาว 28 เมตร กว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบด้านในของสนาม สำหรับการแข่งขันในระดับอื่น FIBA ​​​​ควบคุม (คณะกรรมการบริหารโซนหรือสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติสำหรับการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับทวีป) สำหรับการแข่งขันระดับชาติให้มีอำนาจรับรองขนาดสนามดังนี้ สามารถลดความยาวได้ 4 เมตรและกว้าง 2 เมตร สนามใหม่ที่จะสร้างต้องมีขนาดตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานในระดับหลัก FIBA ​​ขนาด 28 x 15 เมตร เพดานต้องสูงอย่างน้อย 7 เมตร และพื้นผิวสนามต้องสว่างและมีแสงสว่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามต้องติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อไม่ให้บดบังการมองเห็นของผู้เล่น และขนาดและพื้นของคอร์ทต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ใช้สำหรับการแข่งขัน FIBA ​​ที่สำคัญ รองเท้าไนกี้ บาสเกตบอล

เส้นขอบสนาม

สนามแข่งขันต้องมีเส้นขอบสนามอย่างชัดเจน โดยทุกจุดต้องมีระยะห่างจากคนดู ป้ายโฆษณา หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ อย่างน้อย 2 เมตร เส้นขอบสนามทางด้านยาวมีชื่อเรียกว่า เส้นข้าง และเส้นขอบสนามทางด้านสั้นมีชื่อเรียกว่า เส้นหลัง เส้นต่างๆ ที่กล่าวในข้อนี้ และในข้ออื่นๆ จะต้องเห็นได้อย่างชัดเจน และมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร

วงกลมกลาง

วงกลมกลางต้องมีรัศมี 1.80 เมตร และอยู่ที่กลางสนาม ให้วัดรัศมีจากขอบนอกของเส้นรอบวง

เส้นกลาง แดนหน้า และแดนหลัง

เส้นกลางต้องลากให้ขนานกับเส้นหลังจากจุดกึ่งกลางของเส้นข้าง และต้องยื่นเลยเส้นข้างออกไปอีกข้างละ 15เซนติเมตร แดนหน้าของทีม คือส่วนของสนามระหว่างเส้นหลังที่อยู่ด้านหลังของห่วงประตูของคู่แข่งขันกับขอบด้านใกล้ของเส้น กลาง สำหรับส่วนที่เหลือของสนามรวมทั้งเส้นกลางคือ แดนหลังของทีม

แนะนำอุปกรณ์บาสเกตบอล
เขตยิงประตูเพื่อทำ 3 คะแนน

ขตยิงประตูเพื่อทำ 3 คะแนน คือส่วนของพื้นสนามที่มีเส้นแสดงเป็นเส้นโค้ง 2 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะเป็นเส้นครึ่งวงกลม ขนาดรัศมี 6.25 เมตร โดยวัดจากขอบนอกของเส้นครึ่งวงกลม ทั้งนี้จะมีศูนย์กลางอยู่ที่จุดของเส้นดิ่งที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของ ห่วงประตูลงจดถึงพื้นสนาม และลากเส้นที่ต่อจากปลายเส้นครึ่งวงกลมให้ขนานกับเส้นข้างบรรจบกับเส้นหลัง ระยะห่างระหว่างจุด กึ่งกลางของเส้นหลังวัดจากขอบในไปยังจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมคือ 1.575 เมตร

เขต 3 วินาที (เขตกำหนดเวลา) เขตโยนโทษ และเส้นโยนโทษ

เขต 3 วินาที คือพื้นที่ในสนามที่มีเขตตั้งแต่เส้นหลัง เส้นโยนโทษ และเส้นที่ลากจากเส้นโยนโทษไปบรรจบกับเส้นหลังจากจุดกึ่งกลางของเส้นหลังไปสิ้นสุดที่ขอบนอกของเส้นแนวยืนการโยนโทษ ระยะห่าง 3 เมตร

เขตโยนโทษ คือพื้นที่กำหนดที่ต่อจากเขต 3 วินาที เข้าไปในสนามโดยทำครึ่งวงกลมรัศมี 1.80 เมตร และมีจุดศูนย์กลางที่กึ่งกลางของเส้นโยนโทษ ให้ทำครึ่งวงกลมขนาดเดียวกัน แต่ตีเส้นปะเข้าไปในเขต 3 วินาทีด้วย

ช่องยืนตามแนวการโยนโทษ เป็นช่องที่ผู้เล่นยืนขณะมีการโยนโทษ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ

เส้นแรกของช่องที่จะต้องอยู่ห่างจากขอบในของเส้นหลัง 1.75 เมตร วัดตามแนวของเส้นแนวยืนโยนโทษ พื้นที่ของช่องแรกจะมีเส้นกำหนดห่างจากเส้นแรก 85 เซนติเมตร ส่วนช่องที่สองจะอยู่ถัดจากเขตปลอดผู้เล่น (Neutral Zone) ซึ่งมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ส่วนช่องที่สองจะอยู่ถัดจากเขตปลอดผู้เล่น และมีขนาดกว้าง 85 เซนติเมตร ถัดจากเส้นกำหนดช่องที่สองจะเป็นช่องที่สามซึ่งมีขนาด 85 เซนติเมตรเช่นเดียวกัน เส้นที่แสดงช่องต่างๆ เหล่านี้มีความยาว 10 เซนติเมตร และกว้าง 5 เซนติเมตรตั้งฉากกับเส้นแนวยืนการโยนโทษ และให้ลากจากขอบนอกของพื้นที่เขตกำหนดเวลา

ห่วงประตู

ห่วงควรเป็นเหล็กจำนวนมาก ห่วงต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม. จากขอบด้านในของสะดึงทาสีส้ม เหล็ก ห่วงต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1.70 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. และมีตะขอเล็กติดอยู่ด้านล่าง หรือห่วงอื่นที่คล้ายกันที่ใช้คล้องอวนต้องติดแน่นกับกระดานหลัง และควรวางในแนวขนานกับสนามสูงเหนือพื้นสนาม 3.05 เมตร เหนือพื้นสนามและอยู่กึ่งกลางระนาบแนวตั้งของกระดานหลัง ปลายห่วงที่ใกล้กระดานหลังที่สุดต้องสูงจากพื้นหน้ากระดานหลัง 15 ซม. และให้ใช้ด้ายขาวผูกตาข่ายกับห่วงด้วยด้ายขาว ลูกบอลมีแรงต้านเล็กน้อย โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อลูกบอลลงห่วงตาข่าย ความยาวสุทธิ 40 ซม. พร้อมห่วงพับ (สำหรับการบีบอัดไฮดรอลิก) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 1. จะต้องมีลักษณะการคืนตัวเหมือนกับห่วงปกติที่ไม่ยุบตัว อุปกรณ์กลไกที่ทำให้เกิดการยุบตัวต้องแน่นอนที่จะควบคุมการคืนตัวดังกล่าว พร้อมกับช่วยป้องกันห่วงและกระดานหลัง การออกแบบห่วงและการสร้างห่วงควรจะประกันความปลอดภัยของผู้เล่นได้
 2. ห่วงที่มีกลไกเฉพาะสำหรับล็อคกลไกของการยุบตัว จะต้องไม่ทำงานจนกว่าจะมีน้ำหนักถึง 105 กิโลกรัม ณ ปลายสุดด้านบนของห่วง
 3. เมื่อยุบตัว การหย่อนของห่วงต้องไม่เกินกว่า 30 องศา จากตำแหน่งแนวระดับเดิม
 4. หลังจากการยุบตัวและไม่มีน้ำหนักถ่วงอยู่ต่อไปแล้ว ห่วงจะต้องคืนตัวสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติทันที

กติกาบาสเกตบอล

บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นระหว่างผู้เล่น 2 ชุด ชุดละ 5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายว่า แต่ละชุดต้องนำลูกบอลไปโยนให้ลงห่วงประตูของคู่แข่งขัน และพยายามป้องกันมิให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ครอบครองลูกบอล หรือทำคะแนน ทั้งนี้ผู้เล่นอาจจะส่ง โยน ปัดกลิ้ง หรือเลี้ยงลูกบอลไปยังทิศทางใดก็ได้ให้ถูกต้องตามกติกา ชุดกีฬา บาสเกตบอล

แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นและโค้ชไม่เกิน 10 คน โดยหนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้าทีม แต่ละทีมสามารถมีผู้ช่วยโค้ชได้ 1 คน ในทัวร์นาเมนต์ที่มีทีมเล่น 3 ครั้งขึ้นไป จำนวนผู้เล่นต่อทีมสามารถเพิ่มเป็น 12.5 คนจากแต่ละทีมที่อยู่ในสนาม แข่งขันในช่วงเวลาการเล่น สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ตามที่กำหนดในกฎ ผู้เล่นในทีมคือผู้เล่นในสนาม นอกจากการเป็นตัวสำรองแล้วเขาได้ตัดสินใจลงแข่งขัน ดังนั้น ตัวสำรองจะกลายเป็นผู้เล่นเมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณให้เขาลงสนาม ผู้เล่นจะถูกเปลี่ยนทันทีที่ผู้ตัดสินส่งสัญญาณให้ผู้เล่นที่เปลี่ยนเข้ามาในสนาม ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีหมายเลขที่ด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อที่สวมใส่ มีลักษณะเรียบๆ (ไม่มีลาย) ติดเสื้อธรรมดา ตัวเลขควรโดดเด่น หมายเลขด้านหลังต้องสูงอย่างน้อย 20 ซม. หมายเลขด้านหน้าต้องสูงอย่างน้อย 10 ซม. และกว้าง 2 ซม. และแต่ละทีมต้องใช้หมายเลขของผู้เล่น 4 ถึง 15 คน คุณไม่สามารถใช้หมายเลขเดียวกันในทีมเดียวกันได้

ชุดที่ผู้เล่นสวมใส่จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • เสื้อทีม จะเป็นสีเดียว มีลักษณะทึบสม่ำเสมอเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ต้องสวมใส่ โดยผู้เล่นทุกคนในทีมนั้นเสื้อที่มีลายทางแบบริ้วลายจะไม่อนุญาตให้ใช้
 • กางเกงขาสั้น จะเป็นสีเดียว มีลักษณะทึบสม่ำเสมอเหมือนกันทั้งทีม และจะต้องสวมใส่โดยผู้เล่นทุกคนในทีมนั้น
 • เสื้อคอกลม (ทีเชิ้ต) อาจจะสวมใส่ได้ภายในเสื้อทีม แต่ถ้าสวมเสื้อคอกลมจะต้องใช้เสื้อคอ กลมมีสีเดียว และให้เหมือนกับสีของเสื้อทีม
 • ชุดชั้นในของกางเกง ที่ยื่นเลยต่ำกว่ากางเกงขาสั้น อาจจะสวมใส่ได้โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีสีเดียว และเหมือนกับกางเกงขาสั้น ในกรณีที่เสื้อทีมมีสีตรงกันให้ทีมเหย้าเปลี่ยนสีเสื้อทีมเมื่อแข่งขันที่สนามกลาง หรือในทัวร์นาเมนต์ทีมที่มีชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขัน และต้องเป็นชื่อแรกในใบบันทึกจะต้องเปลี่ยนสีเสื้อทีม เพราะในทัวร์นาเมนต์หนึ่งๆ แต่ละทีมจะต้องมีเสื้อทีมอย่างน้อย 2 ชุด คือชุดที่เป็นสีจาง และชุดที่เป็นสีเข้ม

บทความ

รองเท้าไนกี้ บาสเกตบอล

รองเท้าไนกี้ บาสเกตบอล

รองเท้าไนกี้ บาสเกตบอล หลายคนจึงอาจกำลังมองหารองเท้าบาสเกตบอลสักคู่ไว้ใช้งาน แต่ก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและประเภท ลองอ่านบทความแนะนำของเรา

อ่านเพิ่มเติม »
บาสเกตบอล 3x3

บาสเกตบอล 3×3

บาสเกตบอล 3×3 แม้ว่าจะเป็นกีฬาใหม่ แต่ความนิยมในบ้านเรานั้นสูงขึ้นมีการจัดรายการแข่งขันอยู่ตลอดทั้งปี ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5×5

อ่านเพิ่มเติม »